ENFORMATİK ENSTİTÜSÜTIP BİLİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TIP BİLİŞİMİ

Günümüzde dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve bunlara bağlı sağlık taleplerinin artmasıyla sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşanmaktadır. Tıp bilişimi; kronik hastalıkların denetimi, halkın nitelikli sağlık uzmanlarına erişiminin sağlanması, maliyet ve hataların azaltılması gibi çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır.

Duyurular